logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bled
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Bled z okolico je eno najlepših alpskih letovišč, znano po blagem, zdravilnem podnebju in termalni jezerski vodi. Glavna gospodarska dejavnost občine je turizem z bogato razvito turistično ponudbo.

Bled
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor Matej Vranič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 44 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-07,70-07,7005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,2017,2027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,6057,6057,70
1.6 Delovne migracije91,8091,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,2052,2050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,2023,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci19,9019,9018,10
2.4 Visokotvegano opijanje34,1034,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,2012,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,1056,1065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,2069,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode898991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja686867,50
4.2 Bolniška odsotnost10,9010,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,9001,902
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,5020,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,2003,2001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3001,90
4.10 Novi primeri raka533,67533,67475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,3008,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,7014,7016,10
4.13 Pomoč na domu02,1002,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost744,70744,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,6075,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,10149,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)16,6016,6005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)07,2007,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,2043,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora43,6043,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,7-2,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,84,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,220,625,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,659,058,557,2
%
1.6 Delovne migracije91,880,483,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,251,350,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,219,521,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,921,723,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje34,133,735,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,32,31,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,211,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,161,363,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,271,871,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode89//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,067,272,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost10,911,511,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,90,91,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,91,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,521,522,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,611,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,22,61,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,92,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka533,7560,9582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,37,47,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,714,613,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,11,51,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost744,7892,6882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,681,075,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,1157,8164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)16,613,210,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)7,225,719,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,240,742,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora43,628,420,521,7
sss/100.000
Bled
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Bled z okolico je eno najlepših alpskih letovišč, znano po blagem, zdravilnem podnebju in termalni jezerski vodi. Glavna gospodarska dejavnost občine je turizem z bogato razvito turistično ponudbo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 44 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690