logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kamnik
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Občina leži na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino. Preko njenega ozemlja ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije.

Mali grad nad Kamnikom
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva01,7001,7005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,9026,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,4060,4057,70
1.6 Delovne migracije61,5061,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,4049,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,7022,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci22,7022,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje35,3035,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,2006,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,8066,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora73,8073,8078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode777791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,8070,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,4014,4012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,505
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8022,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1001,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2001,90
4.10 Novi primeri raka591,97591,97475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,7007,7006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5013,5016,10
4.13 Pomoč na domu00,9000,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost927,30927,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,9081,9089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,20168,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,3015,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)191925,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)333330,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,5034,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,73,36,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,14,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,926,122,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,461,061,057,2
%
1.6 Delovne migracije61,566,1126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,449,850,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,722,221,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,721,422,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje35,335,640,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,81,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,27,37,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,867,161,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,873,571,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode77//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,870,970,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,413,812,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,81,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,12,01,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,54,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,822,722,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,710,711,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,11,21,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,12,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka592,0571,8598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,77,56,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,513,314,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,91,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost927,3915,7856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,978,970,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,2168,5154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,313,09,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,021,017,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,029,339,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,531,217,121,7
sss/100.000
Kamnik
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Občina leži na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino. Preko njenega ozemlja ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690