logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kobarid
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občino Kobarid zaznamujejo lepa narava Julijskih Alp z reko Sočo in njenimi pritoki. Zaradi ugodnih naravnih danosti se občina usmerja v turizem (planinarjenje, kolesarjenje, rafting, ribolov).

Veliki Kozjak, slap pri Kobaridu
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bogdan Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 18 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-06,50-06,5005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,8006,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,5026,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,4055,4057,70
1.6 Delovne migracije58,6058,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,9052,9050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,6023,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci18,2018,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje29,6029,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah03,3003,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,9012,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,9065,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora74,7074,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode838391
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja565667,50
4.2 Bolniška odsotnost111112
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,6003,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,8000,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni445
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka282824,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6003,6001,90
4.10 Novi primeri raka500,89500,89475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,3008,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3016,3016,10
4.13 Pomoč na domu03,9003,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost798,30798,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)49,2049,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,50139,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,6014,6005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)545430,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,9012,9008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,5-6,3-1,60,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,86,75,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,528,727,225,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,456,957,957,2
%
1.6 Delovne migracije58,685,396,2100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,951,550,650,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,621,723,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,220,523,224,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje29,630,036,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah3,32,72,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,910,09,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,967,365,460,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,777,978,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode83//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,057,363,865,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,011,812,813,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,61,92,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,81,11,42,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,04,04,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,022,923,323,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,410,211,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,51,81,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,62,92,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka500,9484,1520,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,37,17,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,314,915,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,92,62,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost798,3964,7951,8979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)49,288,284,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,5137,6166,9168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,68,912,111,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).18,723,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)54,023,737,640,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,917,816,521,7
sss/100.000
Kobarid
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občino Kobarid zaznamujejo lepa narava Julijskih Alp z reko Sočo in njenimi pritoki. Zaradi ugodnih naravnih danosti se občina usmerja v turizem (planinarjenje, kolesarjenje, rafting, ribolov).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 18 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690