logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Komen
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina leži ob meji z Italijo, na kraški planoti, imenovani Kras. Zgodovinsko in arhitekturno najbolj poznan kraj te občine je Štanjel, naselje s starim utrjenim delom in grajskim kompleksom na griču Turn.

Štanjel
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva00,6000,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,6022,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,2056,2057,70
1.6 Delovne migracije47,6047,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,6050,6050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,6024,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci20,4020,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,2033,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 181809,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,2059,2065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora71,7071,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,9060,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost10,3010,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,8002,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3001,90
4.10 Novi primeri raka556,35556,35475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,5009,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9013,9016,10
4.13 Pomoč na domu02,7002,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost734,70734,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,1085,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,50139,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,2010,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,2019,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)17,9017,9030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99808,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,63,5-0,50,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,25,04,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,624,524,925,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,257,557,157,2
%
1.6 Delovne migracije47,687,497,5100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,650,149,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,626,125,124,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,421,824,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,236,739,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,51,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,010,19,88,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,255,954,960,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,766,066,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,964,364,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost10,312,814,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,81,71,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,51,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,64,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,622,421,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,510,510,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,51,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,62,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka556,3514,0550,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,57,77,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,913,715,215,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,71,51,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost734,7890,9900,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,187,683,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,5140,8160,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,210,012,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,214,819,220,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)17,937,741,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.12,414,121,7
sss/100.000
Komen
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina leži ob meji z Italijo, na kraški planoti, imenovani Kras. Zgodovinsko in arhitekturno najbolj poznan kraj te občine je Štanjel, naselje s starim utrjenim delom in grajskim kompleksom na griču Turn.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690