logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Komenda
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Komenda je ena mlajših slovenskih občin; leži med Mengšem, Kamnikom in Brnikom. Znana je po tem, da imajo v njej častitljivo tradicijo konjeništvo, čebelarstvo in lončarstvo.

Mlinčki
Vir: TD Komenda (http://www.td-komenda.si, 24. 6. 2010), arhiv TD Komenda
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva11,2011,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,8002,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,6021,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,6063,6057,70
1.6 Delovne migracije87,8087,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok51,3051,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,1020,1029,10
2.3 Redni in občasni kadilci21,5021,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje34,4034,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,3013,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,9068,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora727278,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode979791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,2069,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost11,1011,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,5022,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,6010,6012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,3001,3001,90
4.10 Novi primeri raka443,52443,52475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8006,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,3012,3016,10
4.13 Pomoč na domu00,8000,8002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost880,60880,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)64,7064,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)172172140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)33,3033,3025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)08,7008,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,9012,9008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,23,36,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,84,14,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,626,122,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,661,061,057,2
%
1.6 Delovne migracije87,866,1126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,349,850,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,122,221,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,521,422,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje34,435,640,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,81,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,37,37,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,967,161,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,073,571,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode97//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,270,970,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,113,812,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,81,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,52,01,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,54,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,522,722,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,610,711,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,21,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,32,12,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka443,5571,8598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,87,56,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,313,314,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,80,91,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost880,6915,7856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)64,778,970,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)172,0168,5154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).13,09,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)33,321,017,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)8,729,339,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,931,217,121,7
sss/100.000
Komenda
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Komenda je ena mlajših slovenskih občin; leži med Mengšem, Kamnikom in Brnikom. Znana je po tem, da imajo v njej častitljivo tradicijo konjeništvo, čebelarstvo in lončarstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690