logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Koper
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Koper

Občina je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Je dvojezična, saj v njej živijo pripadniki italijanske manjšine. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa (Luka Koper) in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Pogled na Koper
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor J. Jeraša
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva-05,20-05,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,6025,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,7057,7057,70
1.6 Delovne migracije10910975,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,4049,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,7024,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci26,4026,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje34,2034,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,2009,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,3055,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora67,5067,5078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode929291
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,2069,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,4014,4012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,902
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,201
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,5021,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,3010,3012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2001,90
4.10 Novi primeri raka546,32546,32475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,8005,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4015,4016,10
4.13 Pomoč na domu01,1001,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost847,20847,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,4080,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)150,40150,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,2014,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)18,6018,6025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,9038,9030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,8016,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,2-5,2-0,50,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,85,04,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,625,624,925,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,757,757,157,2
%
1.6 Delovne migracije109,0109,097,5100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,449,449,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,724,725,124,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci26,424,224,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje34,232,439,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,51,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,29,39,88,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,355,354,960,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,567,566,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode92//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,268,364,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,414,414,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,91,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,21,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,64,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,521,521,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,310,310,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,01,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,22,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka546,3546,3550,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,85,87,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,415,415,215,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,11,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost847,2847,2900,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,480,483,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)150,4150,4160,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,214,212,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)18,618,619,220,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,938,941,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,816,814,121,7
sss/100.000
Koper
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Koper

Občina je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Je dvojezična, saj v njej živijo pripadniki italijanske manjšine. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa (Luka Koper) in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690