logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kostanjevica na Krki
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina je ena mlajših in manjših. Leži na delu Krškega polja, kjer reka Krka vijuga in ustvarja posebne okljuke. V enem najostrejših okljukov leži naselje Kostanjevica na Krki, središče občine.

Kostanjevica na Krki, samostan
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva23,1023,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,4028,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,4061,4057,70
1.6 Delovne migracije89,2089,2075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,2052,2050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,7026,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci21,6021,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,5041,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 33,3033,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit57,9057,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora63,3063,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja606067,50
4.2 Bolniška odsotnost141412
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,8002,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7002,701
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,1031,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7001,90
4.10 Novi primeri raka747,22747,22475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3006,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj181816,10
4.13 Pomoč na domu2202,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost976,30976,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,2060,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)256,20256,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,6018,6005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)77,1077,1030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora181808,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva23,1-0,100,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,65,14,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,429,827,925,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,458,957,957,2
%
1.6 Delovne migracije89,286,779,1100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,250,951,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,729,628,724,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,624,525,224,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,543,744,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,01,31,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 33,311,212,78,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,957,058,460,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,365,466,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,065,563,865,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,013,613,713,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,80,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,72,62,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,16,06,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,127,626,723,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,212,312,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,52,22,01,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,43,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka747,2608,2553,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,38,17,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,017,016,215,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,03,52,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost976,31081,71129,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,299,0106,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)256,2162,0182,9168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,615,417,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).43,930,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)77,133,736,040,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,030,025,021,7
sss/100.000
Kostanjevica na Krki
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina je ena mlajših in manjših. Leži na delu Krškega polja, kjer reka Krka vijuga in ustvarja posebne okljuke. V enem najostrejših okljukov leži naselje Kostanjevica na Krki, središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690