logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bloke
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina obsega gozdnato Bloško planoto, ki leži na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V severnem delu je dolomitna, v južnem pa kraško apnenčasta. Sedež občine je v Novi vasi.

Bloško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedija.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 83 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-15,40-15,4005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,6006,6004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,8024,8027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,9062,9057,70
1.6 Delovne migracije33,5033,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok54,6054,6050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,4022,4029,10
2.3 Redni in občasni kadilci242418,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,5042,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,7002,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,6005,6009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,3061,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora70,2070,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,2068,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost10,5010,5012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)331
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,1023,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,3000,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9001,90
4.10 Novi primeri raka646,74646,74475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,6008,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6014,6016,10
4.13 Pomoč na domu00,7000,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.067,901.067,90889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,4086,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)83,8083,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)64,3064,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora83,5083,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-15,44,11,70,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,65,65,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,825,826,725,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,963,159,957,2
%
1.6 Delovne migracije33,577,875,2100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,649,649,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,425,426,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,025,327,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,547,237,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,71,61,61,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,68,510,48,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,361,659,060,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,269,365,871,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,266,868,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost10,513,115,113,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,81,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,01,51,22,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,121,322,323,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,710,310,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,30,91,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,91,72,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka646,7488,9510,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,69,17,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,614,815,915,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,71,21,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1067,9933,6959,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,452,484,889,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)83,8137,3142,5168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).9,28,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).20,124,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)64,337,333,240,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora83,532,227,621,7
sss/100.000
Bloke
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina obsega gozdnato Bloško planoto, ki leži na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V severnem delu je dolomitna, v južnem pa kraško apnenčasta. Sedež občine je v Novi vasi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 83 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690