logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kostel
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Tako lahko poimenujemo pokrajino, občino in naselje. Kostel je zemljepisno razgibana in v etnografskem pogledu zanimiva občina. Leži pa na jugozahodni meji Slovenije, ob mejni reki Kolpi.

Grad Kostel
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 54,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva-07,70-07,7005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)08,4008,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,8019,8027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,6055,6057,70
1.6 Delovne migracije65,3065,3075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,9047,9050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok242429,10
2.3 Redni in občasni kadilci29,2029,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,9033,9044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1102,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 131309,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,6060,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora54,1054,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,6064,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,6015,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)-999.998-999.9981
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1025,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4011,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,1004,1001,90
4.10 Novi primeri raka285,60285,60475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,3010,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,8019,8016,10
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost821,50821,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)-999.998-999.99889,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)76,4076,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,9036,9030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,5041,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,7-7,8-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)8,45,44,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,830,729,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,651,859,257,2
%
1.6 Delovne migracije65,369,987,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,946,550,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,029,526,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci29,231,722,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,938,744,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,02,01,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,07,210,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,663,663,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora54,171,570,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,671,065,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,618,614,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)./0,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več).2,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,45,95,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,125,925,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,411,711,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,21,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,12,32,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka285,6548,7590,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,36,97,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,819,916,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu.2,62,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost821,51028,51042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let).90,986,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)76,4162,2174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).7,511,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).24,219,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,950,742,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,515,121,321,7
sss/100.000
Kostel
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Tako lahko poimenujemo pokrajino, občino in naselje. Kostel je zemljepisno razgibana in v etnografskem pogledu zanimiva občina. Leži pa na jugozahodni meji Slovenije, ob mejni reki Kolpi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 54,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690