logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kungota
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine.

Zgornja Kungota
Vir: Občina Kungota (http://www.kungota.si, 1. 7. 2010), arhiv Občine Kungota
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 34 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva02,1002,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,5026,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti494957,70
1.6 Delovne migracije53,2053,2075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,6047,6050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,6027,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci34,2034,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje61,4061,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,8010,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,3052,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora64,7064,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode939391
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja43,3043,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost17,1017,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,4003,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2001,90
4.10 Novi primeri raka474,18474,18475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,8005,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9014,9016,10
4.13 Pomoč na domu3302,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost853,50853,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,7069,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,60138,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)29,8029,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)23,4023,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,8013,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,1-1,100,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,74,14,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,529,424,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti49,051,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije53,257,496,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,649,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,631,626,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci34,231,427,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje61,458,843,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,70,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,812,29,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,354,457,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,765,969,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode93//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja43,343,660,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost17,115,814,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,42,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,72,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,924,823,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,011,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,32,11,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,12,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka474,2541,1519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,86,45,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,915,316,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,02,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost853,51147,51054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,7102,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,6172,8176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).5,59,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)29,823,720,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)23,449,040,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,836,325,321,7
sss/100.000
Kungota
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 34 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690