logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kuzma
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Kuzma leži ob tromeji Slovenije, Avstrije in Madžarske; trojna meja je zaznamovana s piramidastim tromejnim kamnom iz leta 1924, in sicer pri naselju Trdkova. Ena izmed posebnosti občine so naravni izviri slatine.

Cerkev svetega Kozme in Damijana, Kuzma
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 54,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5000,501
1.2 Prirast prebivalstva11,8011,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)43,9043,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti323257,70
1.6 Delovne migracije72,7072,7075,10
2.1 Telesni fitnes otrok43,2043,2050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,2040,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci242418,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,5040,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,5018,5009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,5052,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora54,8054,8078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,1058,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost10,4010,4012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,202
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,401
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,4027,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi101012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,9005,9001,90
4.10 Novi primeri raka360,02360,02475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,7010,7006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1016,10
4.13 Pomoč na domu00,6000,6002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.645,401.645,40889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)169,20169,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)204,40204,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,5019,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)46,3046,3025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)19,5019,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,4016,4008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,8-5,2-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,04,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)43,933,532,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti32,049,350,757,2
%
1.6 Delovne migracije72,797,289,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok43,247,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,231,429,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,025,325,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,542,639,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,510,110,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,557,757,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora54,864,667,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,159,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost10,415,516,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,22,63,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,95,85,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,428,627,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,013,313,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,72,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,94,14,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka360,0572,5549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,76,15,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,117,816,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,61,01,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1645,41158,31147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)169,2122,1120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)204,4192,4192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,58,712,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)46,314,019,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)19,555,844,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,421,023,821,7
sss/100.000
Kuzma
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Kuzma leži ob tromeji Slovenije, Avstrije in Madžarske; trojna meja je zaznamovana s piramidastim tromejnim kamnom iz leta 1924, in sicer pri naselju Trdkova. Ena izmed posebnosti občine so naravni izviri slatine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 54,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690