logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Laško
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Laško

Občina leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli predalpsko Posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del. Občani vidijo prihodnost občine predvsem v turizmu in gospodarskih dejavnostih, ki se nanj navezujejo.

Grad Laško
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Janez Novak
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-05,30-05,3005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,9030,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,1060,1057,70
1.6 Delovne migracije737375,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,3049,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,3028,3029,10
2.3 Redni in občasni kadilci30,4030,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,1036,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,5008,5009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit606065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora79,9079,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode717191
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,2062,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,3016,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9002,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1025,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,1004,1001,90
4.10 Novi primeri raka488,61488,61475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,6004,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1015,1016,10
4.13 Pomoč na domu02,2002,2002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.164,201.164,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)108,80108,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)185,10185,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)16,4016,4005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)111125,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,1038,1030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,6041,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,3-6,8-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,14,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,930,127,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,159,158,157,2
%
1.6 Delovne migracije73,068,796,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,349,049,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,328,825,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci30,429,524,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,137,242,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,91,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,59,08,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,062,160,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,978,774,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode71//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,261,363,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,315,315,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,20,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,92,42,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,65,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,125,625,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,112,212,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,62,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,14,03,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka488,6544,4526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,64,54,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,115,116,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,22,52,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1164,21127,31061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)108,8105,598,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)185,1193,0168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)16,418,114,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)11,012,620,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,139,935,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,645,828,421,7
sss/100.000
Laško
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Laško

Občina leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli predalpsko Posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del. Občani vidijo prihodnost občine predvsem v turizmu in gospodarskih dejavnostih, ki se nanj navezujejo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690