logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ljubno
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v Zgornje Savinjski dolini. Zaradi svoje izredne lege je občina Ljubno izhodišče za številne lepe in zanimive planinske poti, obiskovalcem pa nudi tudi prijetne izlete po okolici.

Ljubno ob Savinji, Rosulje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC JakobZ
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-07,60-07,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,5033,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,4059,4057,70
1.6 Delovne migracije98,1098,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok505050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,2031,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci17,2017,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,6037,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,5018,5009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,8060,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora77,4077,4078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode777791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja74,2074,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost131312
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,7013,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,4003,4001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4001,90
4.10 Novi primeri raka527,99527,99475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5506,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,1019,1016,10
4.13 Pomoč na domu01,7001,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.023,801.023,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)127,10127,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)92,6092,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,9042,9030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,1034,1008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,6-7,3-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,24,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,531,827,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,459,158,157,2
%
1.6 Delovne migracije98,188,196,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,049,849,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,228,425,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci17,220,724,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,640,742,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,11,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,516,78,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,863,360,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,473,974,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode77//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja74,277,563,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,013,915,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,50,70,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,22,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,14,35,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,824,325,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,711,912,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,42,62,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,43,03,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka528,0510,0526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,04,54,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,117,516,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,70,82,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1023,81139,11061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)127,1123,898,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)92,6144,5168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).7,614,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).18,920,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,929,435,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,126,228,421,7
sss/100.000
Ljubno
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v Zgornje Savinjski dolini. Zaradi svoje izredne lege je občina Ljubno izhodišče za številne lepe in zanimive planinske poti, obiskovalcem pa nudi tudi prijetne izlete po okolici.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690