logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Log - Dragomer
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina leži v osrednji Sloveniji in je ena mlajših in tudi manjših po številu naselij, saj vključuje le tri (Log, Dragomer, Lukovica). Naravnogeografsko jo zaznamuje predvsem močvirna ravnina Ljubljanskega barja.

Ljubljansko barje
Vir: Arhiv SURS, 2009
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 18 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva05,3005,3005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,2016,2027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,1061,1057,70
1.6 Delovne migracije37,4037,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok515150,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,2020,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci181818,10
2.4 Visokotvegano opijanje35,9035,9044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,9006,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,5068,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora74,7074,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,8068,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost09,4009,4012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,4003,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)111
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,5022,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi111112,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,2001,2001,90
4.10 Novi primeri raka576,37576,37475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6005,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,8013,8016,10
4.13 Pomoč na domu00,8000,8002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost600600889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)63,7063,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)110,60110,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)161605,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,7026,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,1009,1008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,311,06,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,34,24,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,223,122,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,160,261,057,2
%
1.6 Delovne migracije37,450,5126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,050,250,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,224,721,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,020,922,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje35,937,240,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,71,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,98,47,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,564,461,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,775,671,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,869,170,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost9,410,712,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,41,61,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,71,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,15,14,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,522,822,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,010,211,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,51,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,22,22,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka576,4558,5598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,65,86,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,813,214,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,80,81,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost600,0818,0856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)63,767,470,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)110,6134,1154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)16,09,59,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).19,317,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,735,639,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,18,517,121,7
sss/100.000
Log - Dragomer
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina leži v osrednji Sloveniji in je ena mlajših in tudi manjših po številu naselij, saj vključuje le tri (Log, Dragomer, Lukovica). Naravnogeografsko jo zaznamuje predvsem močvirna ravnina Ljubljanskega barja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 18 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690