logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Loška dolina
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel s precej ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo višje kraške planote, med katerimi je najbolj izstopajoč Snežnik. Znamenitost občine je kraška Križna jama z 22 jezeri.

Grad Snežnik
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor D. Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva00,3000,3005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,6031,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,2063,2057,70
1.6 Delovne migracije93,5093,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,3048,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,5026,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci24,9024,9018,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,4045,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 121209,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit58,7058,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora66,1066,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909091
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,3065,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)221
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5024,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1001,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7001,7001,90
4.10 Novi primeri raka472,04472,04475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6606,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,8017,8016,10
4.13 Pomoč na domu00,9000,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost711,80711,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)39,5039,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,10142,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,5010,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)60,5060,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora9908,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,34,11,70,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,65,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,625,826,725,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,263,159,957,2
%
1.6 Delovne migracije93,577,875,2100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,349,649,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,525,426,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,925,327,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,447,237,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,61,61,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,08,510,48,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,761,659,060,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,169,365,871,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,366,868,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,513,115,113,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,81,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,51,22,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,521,322,323,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,810,310,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,10,91,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,71,72,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka472,0488,9510,8559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,09,17,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,814,815,915,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,21,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost711,8933,6959,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)39,552,484,889,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,1137,3142,5168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,59,28,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).20,124,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)60,537,333,240,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,032,227,621,7
sss/100.000
Loška dolina
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel s precej ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo višje kraške planote, med katerimi je najbolj izstopajoč Snežnik. Znamenitost občine je kraška Križna jama z 22 jezeri.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690