logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Loški Potok
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Loški Potok je notranjska občina s kraškim značajem površja, katerega značilna predstavnica je Retijska uvala. Občina sodi med manjše in najredkeje naseljene v Sloveniji. Kovinsko predelovalna industrija je vodilna dejavnost v občini.

Retje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 14,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-12,20-12,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,6007,6004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,4032,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,2059,2057,70
1.6 Delovne migracije31,3031,3075,10
2.1 Telesni fitnes otrok515150,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,1026,1029,10
2.3 Redni in občasni kadilci20,8020,8018,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,2036,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah03,2003,2002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,7008,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,6062,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora67,7067,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja595967,50
4.2 Bolniška odsotnost131312
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,201
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8022,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi08,7008,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,4004,4001,90
4.10 Novi primeri raka513,84513,84475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)14,3014,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,2016,2016,10
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.475,101.475,10889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)220,50220,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)183,20183,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)24,3024,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,4049,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,7012,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-12,2-3,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,65,74,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,426,829,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,260,759,257,2
%
1.6 Delovne migracije31,370,187,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,050,150,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,128,026,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,825,222,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,241,644,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah3,22,01,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,77,410,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,663,063,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,771,870,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,060,465,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,015,114,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,60,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,22,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,34,85,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,822,525,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi8,711,311,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,21,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,42,22,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka513,8582,4590,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)14,39,37,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,215,216,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu.1,32,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1475,11208,31042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)220,596,886,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)183,2211,4174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)24,316,011,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).12,419,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,475,242,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,731,921,321,7
sss/100.000
Loški Potok
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Loški Potok je notranjska občina s kraškim značajem površja, katerega značilna predstavnica je Retijska uvala. Občina sodi med manjše in najredkeje naseljene v Sloveniji. Kovinsko predelovalna industrija je vodilna dejavnost v občini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 14,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690