logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Lovrenc na Pohorju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občini daje pečat hribovit svet Pohorja, ki določa način življenja tukajšnjih prebivalcev. Les, kamen, voda, rodovitna zemlja so naravne danosti, ki jih občina izkorišča za svoj razvoj. Pajštva – sušilnica sadja in lana je pomemben etnološki spomenik občine.

Lovrenško jezerce
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Peter Frantar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 31 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-00,60-00,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,5028,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,1056,1057,70
1.6 Delovne migracije39,6039,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,7047,7050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,4031,4029,10
2.3 Redni in občasni kadilci31,3031,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,1039,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4000,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,5012,5009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,9059,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora68,2068,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode686891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja50,2050,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,6016,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,5003,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,8026,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,1013,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)3301,90
4.10 Novi primeri raka657,09657,09475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,3009,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,9019,9016,10
4.13 Pomoč na domu03,3003,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost995,40995,40889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)130,30130,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,30123,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,4033,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,1021,1008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,62,100,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,14,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,525,424,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,154,154,057,2
%
1.6 Delovne migracije39,658,596,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,749,849,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,427,126,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci31,332,227,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,140,243,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,40,70,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,514,19,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,958,157,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,268,169,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode68//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja50,255,460,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,615,014,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,52,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,63,12,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,76,05,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,825,923,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,112,412,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,22,51,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka657,1572,5519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,38,35,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,918,316,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,32,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost995,4922,21054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)130,3104,1103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,3162,6176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).13,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).14,820,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,447,040,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,133,925,321,7
sss/100.000
Lovrenc na Pohorju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občini daje pečat hribovit svet Pohorja, ki določa način življenja tukajšnjih prebivalcev. Les, kamen, voda, rodovitna zemlja so naravne danosti, ki jih občina izkorišča za svoj razvoj. Pajštva – sušilnica sadja in lana je pomemben etnološki spomenik občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 31 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690