logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Luče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.

Raduha
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC JakobZ
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 46 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-07,40-07,4005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)37,5037,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,6055,6057,70
1.6 Delovne migracije63,2063,2075,10
2.1 Telesni fitnes otrok53,7053,7050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,2027,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci17,4017,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,1037,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,6005,6009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,3063,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora78,3078,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode303091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja75,4075,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost11,8011,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,7003,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8022,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,7003,7001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,5001,5001,90
4.10 Novi primeri raka477,66477,66475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)-999.998-999.99806,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,8017,8016,10
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost885,60885,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)25,9025,9089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)199,70199,70140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,6050,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,9045,9008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,4-7,3-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,24,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)37,531,827,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,659,158,157,2
%
1.6 Delovne migracije63,288,196,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,749,849,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,228,425,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci17,420,724,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,140,742,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,11,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,616,78,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,363,360,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,373,974,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode30//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja75,477,563,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,813,915,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,70,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,32,22,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,74,35,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,824,325,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,912,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,72,62,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,53,03,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka477,7510,0526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več).4,54,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,817,516,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu.0,82,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost885,61139,11061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)25,9123,898,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)199,7144,5168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).7,614,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).18,920,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,629,435,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,926,228,421,7
sss/100.000
Luče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 46 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690