logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Lukovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občino Lukovica naravnogeografsko in poselitveno zaznamuje Črni graben, ki ga je oblikovala reka Radomlja. V občini se zavzemajo za razvoj obrti, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma.

Brdo pri Lukovici (dvorec)
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 28. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva07,4007,4005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,9029,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,2063,2057,70
1.6 Delovne migracije545475,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,2050,2050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,6025,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci25,1025,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje34,9034,9044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,8004,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,9062,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,9069,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode848491
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,9069,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,201
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1026,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7001,90
4.10 Novi primeri raka662,04662,04475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,6004,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6013,6016,10
4.13 Pomoč na domu00,8000,8002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost792,30792,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)58,2058,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,50200,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)32,6032,6005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)44,3044,3025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,7038,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora252508,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,47,36,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,33,94,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,923,822,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,261,661,057,2
%
1.6 Delovne migracije54,082,7126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,250,750,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,621,921,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,125,422,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje34,935,840,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,32,01,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,88,77,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,964,961,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,970,871,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode84//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,970,970,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,813,012,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,81,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,61,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,123,222,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,011,511,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,61,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,52,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka662,0641,0598,5559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,67,76,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,613,714,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,80,71,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost792,3953,2856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)58,280,070,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,5156,3154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)32,611,89,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)44,318,317,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,732,039,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,018,317,121,7
sss/100.000
Lukovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občino Lukovica naravnogeografsko in poselitveno zaznamuje Črni graben, ki ga je oblikovala reka Radomlja. V občini se zavzemajo za razvoj obrti, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690