logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Majšperk
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Večji del ene od podravskih občin se razteza po Halozah, ki so na zahodnih pobočjih gozdnate, na vzhodnih pa vinorodne. Občina se ponaša z zadnjim ohranjenim bukovim pragozdom, pragozdom Donačka gora, v predpanonskem svetu.

Ptujska Gora
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva05,1005,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5504,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,7028,7027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,5060,5057,70
1.6 Delovne migracije363675,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,7047,7050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,7028,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci29,5029,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,7040,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,4002,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,3007,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,7059,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora74,2074,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode888891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,8062,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost17,8017,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,7003,701
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,7027,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,4016,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1001,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3003,3001,90
4.10 Novi primeri raka504,23504,23475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3306,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,8017,8016,10
4.13 Pomoč na domu01,5001,5002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost949,80949,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)112,20112,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,30174,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)101005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,2045,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,7023,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,1-6,000,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,04,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,726,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,557,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije36,086,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,749,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,727,826,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci29,532,327,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,745,543,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,41,20,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,38,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,758,657,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,271,269,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode88//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,868,260,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost17,816,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,72,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,724,523,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,414,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,11,61,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,33,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka504,2482,0519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,02,75,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,816,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,50,61,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost949,81164,31054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)112,2125,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,3179,1176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,010,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).22,220,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,238,640,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,728,125,321,7
sss/100.000
Majšperk
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Večji del ene od podravskih občin se razteza po Halozah, ki so na zahodnih pobočjih gozdnate, na vzhodnih pa vinorodne. Občina se ponaša z zadnjim ohranjenim bukovim pragozdom, pragozdom Donačka gora, v predpanonskem svetu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690