logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Makole
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Makole ležijo v Dravinjski dolini na zahodnem robu Haloz, ponašajo pa se z bogato naravno in kulturno dediščino. Po površini so ena od manjših, glede na nastanek pa najmlajših slovenskih občin.

Dvorec Štatenberg
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva06,4006,4005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4404,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,9032,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti595957,70
1.6 Delovne migracije31,8031,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok51,1051,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,8021,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci25,4025,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,5042,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 03,1003,1009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,7065,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora727278,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode959591
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja676767,50
4.2 Bolniška odsotnost16,1016,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)112
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1025,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9001,90
4.10 Novi primeri raka385,27385,27475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,9004,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj141416,10
4.13 Pomoč na domu01,1001,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost932,40932,40889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)100,70100,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,30123,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)31,2031,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,8035,8030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99808,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,45,900,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,03,94,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,924,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,057,454,057,2
%
1.6 Delovne migracije31,866,996,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,148,849,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,827,426,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,424,527,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,544,643,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,00,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3,16,79,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,763,257,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,071,569,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode95//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,067,560,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,114,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,91,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,22,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,15,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,124,423,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,711,512,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,81,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,92,72,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka385,3535,7519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,96,45,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,015,416,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,10,91,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost932,41135,61054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)100,797,2103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,3187,8176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).8,69,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)31,218,620,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,839,440,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.29,625,321,7
sss/100.000
Makole
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Makole ležijo v Dravinjski dolini na zahodnem robu Haloz, ponašajo pa se z bogato naravno in kulturno dediščino. Po površini so ena od manjših, glede na nastanek pa najmlajših slovenskih občin.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690