logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Markovci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu Drave. Občina je kmetijsko usmerjena, njena etnološka posebnost pa je pustna maska, imenovana ‘korant’.

Kmečke gospodinje
Vir: Občina Markovci (http://www.markovci.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Markovci
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-00,50-00,5005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2004,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,8025,8027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,8060,8057,70
1.6 Delovne migracije51,5051,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,8048,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,6024,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci27,1027,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,9041,9044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,9008,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,8062,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora73,6073,6078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,9064,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,7014,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,4025,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,1015,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,6004,6001,90
4.10 Novi primeri raka534,11534,11475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,2003,2006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,6018,6016,10
4.13 Pomoč na domu1102,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost811,50811,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,5087,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)132,40132,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,6019,6025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)19,2019,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,8019,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,5-6,000,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,826,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,857,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije51,586,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,849,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,627,826,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci27,132,327,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,945,543,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,20,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,98,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,858,657,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,671,269,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,968,260,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,716,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,424,523,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,114,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,31,61,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,63,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka534,1482,0519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,22,75,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,616,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,61,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost811,51164,31054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,5125,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)132,4179,1176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).10,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,622,220,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)19,238,640,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,828,125,321,7
sss/100.000
Markovci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu Drave. Občina je kmetijsko usmerjena, njena etnološka posebnost pa je pustna maska, imenovana ‘korant’.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690