logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mengeš
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Mengeš leži v podalpski ravnini Kamniških Alp. V preteklosti se je Mengeš ponašal s slamnikarsko industrijo in industrijo glasbil, v zadnjem času pa napredujeta tekstilna industrija in razvoj malega gospodarstva.

Grad Jablje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 28 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva06,1006,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,7021,7027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,6060,6057,70
1.6 Delovne migracije68,4068,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,5052,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok171729,10
2.3 Redni in občasni kadilci27,7027,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,7036,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,7005,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,8063,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora71,6071,6078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,4070,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,1014,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,9021,9024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,1010,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6001,90
4.10 Novi primeri raka637,94637,94475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8007,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj131316,10
4.13 Pomoč na domu1102,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.246,601.246,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,70123,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,40158,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,4030,4025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,5021,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora151508,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,17,36,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,43,94,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,723,822,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,661,661,057,2
%
1.6 Delovne migracije68,482,7126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,550,750,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok17,021,921,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci27,725,422,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,735,840,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,82,01,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,78,77,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,864,961,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,670,871,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,470,970,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,113,012,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,81,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,61,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,14,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,923,222,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,111,511,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,61,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,52,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka637,9641,0598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,87,76,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,013,714,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,71,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1246,6953,2856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,780,070,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,4156,3154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).11,89,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,418,317,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,532,039,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,018,317,121,7
sss/100.000
Mengeš
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Mengeš leži v podalpski ravnini Kamniških Alp. V preteklosti se je Mengeš ponašal s slamnikarsko industrijo in industrijo glasbil, v zadnjem času pa napredujeta tekstilna industrija in razvoj malega gospodarstva.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 28 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690