logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mežica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Razpoznavni znak koroške občine Mežica je zaradi večstoletne tradicije še vedno rudarstvo, vezano na nahajališča svinca in cinka med Peco in Uršljo goro. Mežiški rudnik je spremenjen v turistični rudnik in muzej.

Mežica
Vir: RRA Koroška ( http://www.koroska.si, 29. 6. 2010 ), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva00,6000,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,2025,2027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,4054,4057,70
1.6 Delovne migracije106,10106,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,6050,6050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,3030,3029,10
2.3 Redni in občasni kadilci22,3022,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,3043,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 171709,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit626265,20
3.2 Presejanost v Programu Zora75,2075,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode1191
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja52,8052,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost20,5020,5012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,4025,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,1004,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6001,90
4.10 Novi primeri raka623,82623,82475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,5010,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,4017,4016,10
4.13 Pomoč na domu00,7000,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.0061.006889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)838389,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)247,50247,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)25,8025,8005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)38,3038,3025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)82,7082,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,6032,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,6-2,0-3,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,84,44,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,225,826,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,455,155,757,2
%
1.6 Delovne migracije106,191,287,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,649,349,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,326,327,424,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,320,122,324,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,340,247,640,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,91,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,09,07,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,061,660,260,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,277,776,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode1//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja52,854,461,165,8
%
4.2 Bolniška odsotnost20,519,317,413,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,61,51,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,62,22,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,423,223,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,011,411,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,12,83,21,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka623,8601,8569,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,57,06,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,416,915,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,70,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1006,01032,31090,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,0105,7105,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)247,5194,0181,7168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)25,817,213,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)38,322,123,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)82,764,851,640,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,623,029,021,7
sss/100.000
Mežica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Razpoznavni znak koroške občine Mežica je zaradi večstoletne tradicije še vedno rudarstvo, vezano na nahajališča svinca in cinka med Peco in Uršljo goro. Mežiški rudnik je spremenjen v turistični rudnik in muzej.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690