logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Miren - Kostanjevica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Obmejna občina z Italijo je del goriške regije. Del občine v Vipavski dolini s sadovnjaki, vrtovi in njivskimi površinami je poznan kot 'vrt Goriške'; drugi del pa sega v območje Krasa, kjer sta doma kraški pršut in teran.

Cerje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,0 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8800,881
1.2 Prirast prebivalstva0004,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3405,3405,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,6615,6618,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,4156,4159,07
1.6 Delovne migracije56,0256,0274,53
2.1 Telesni fitnes otrok48,2048,2050,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,2222,2228,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9701,9702,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,3313,3310,07
2.7 Sosedska povezanost 67,9967,9972,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,0262,0263,97
3.2 Presejanost v Programu Zora80,9180,9180,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999988
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,1113,1112,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,5903,5901,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2701,2701,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1804,1804,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5724,5724,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8211,8212,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,0402,0401,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7802,7802,26
4.10 Novi primeri raka05,2905,2904,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,5308,5306,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8714,8715,91
4.13 Pomoč na domu02,8002,8002,71
4.14 Klopni meningoencefalitis02,2502,2503,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost759,03759,03871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)47,5847,5880,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,93149,93137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,2720,2705,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)34,6234,6227,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,2236,2232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,9511,9510,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0-0,7-1,00,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,95,94,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,716,718,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,457,858,757,9
%
1.6 Delovne migracije56,0105,495,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,249,850,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,221,422,323,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,02,22,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,38,89,48,7
%
2.7 Sosedska povezanost 68,066,061,264,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,062,063,559,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,979,679,771,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,112,513,214,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,62,42,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,51,71,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,44,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,623,023,123,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,211,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,81,72
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,62,62,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,35,55,35,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,57,37,46,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,915,115,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,83,02,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,33,97,110,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost759,0902,0935,6958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)47,670,179,586,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,9175,4166,8166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,317,913,614,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)34,624,423,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,236,638,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,916,816,620,9
sss/100.000
Miren - Kostanjevica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Obmejna občina z Italijo je del goriške regije. Del občine v Vipavski dolini s sadovnjaki, vrtovi in njivskimi površinami je poznan kot 'vrt Goriške'; drugi del pa sega v območje Krasa, kjer sta doma kraški pršut in teran.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,0 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690