logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mokronog - Trebelno
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina je razpotegnjena po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju in je izrazito prometno prehodna. Ima dve središčni naselji, Trebelno in Mokronog, ki je upravno središče občine. Vinogradništvo je prepoznavna dejavnost občine.

Sveti Vrh
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0501,051
1.2 Prirast prebivalstva00,9900,9904,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3304,3305,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,9123,9118,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,7161,7159,07
1.6 Delovne migracije46,6146,6174,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,6449,6450,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,2526,2528,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6301,6302,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,5012,5010,07
2.7 Sosedska povezanost 78,4178,4172,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,3561,3563,97
3.2 Presejanost v Programu Zora72,2672,2680,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode686888
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,2714,2712,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2800,2801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,0604,0601,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,9426,9424,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,0212,0212,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4601,4601,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2303,2302,26
4.10 Novi primeri raka05,6805,6804,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3706,3706,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1614,1615,91
4.13 Pomoč na domu01,2001,2002,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.006,471.006,47871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,3777,3780,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,67169,67137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)34,7334,7305,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)25,2125,2132,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,8518,8510,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,09,11,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,54,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,920,019,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,762,159,757,9
%
1.6 Delovne migracije46,673,689,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,649,449,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,328,827,023,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,512,910,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 78,475,066,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,363,263,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,373,170,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode68//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,314,515,714,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,12,52,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,55,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,925,425,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,012,412,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,71,92
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,22,22,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,75,95,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,47,37,06,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,214,316,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,22,01,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.08,810,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1006,51058,11026,0958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,497,690,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,7182,4177,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)34,718,815,714,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).15,118,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)25,231,345,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,927,219,420,9
sss/100.000
Mokronog - Trebelno
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina je razpotegnjena po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju in je izrazito prometno prehodna. Ima dve središčni naselji, Trebelno in Mokronog, ki je upravno središče občine. Vinogradništvo je prepoznavna dejavnost občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690