logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Moravske Toplice
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Sredi Prekmurja, na mestu, kjer se stikajo nižinska predela Ravensko in Dolinsko ter gričevnato Goričko, leži občina Moravske Toplice. Narodnostno in versko mešana občina je turistično zelo dejavna – Terme Moravske Toplice.

Rotunda, Selo
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7800,781
1.2 Prirast prebivalstva-00,85-00,8504,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4605,4605,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,5624,5618,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,9452,9459,07
1.6 Delovne migracije55,5755,5774,53
2.1 Telesni fitnes otrok46,6746,6750,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,3740,3728,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3501,3502,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,1817,1810,07
2.7 Sosedska povezanost 78,5278,5272,55
2.8 Umivanje zob.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,1352,1363,97
3.2 Presejanost v Programu Zora66,5066,5080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode828288
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,7715,7712,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,4102,4101,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4402,4401,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9305,9304,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,7629,7624,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,3714,3712,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5702,5701,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,0604,0602,26
4.10 Novi primeri raka04,9304,9304,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6305,6306,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,0617,0615,91
4.13 Pomoč na domu01,3901,3902,71
4.14 Klopni meningoencefalitis07,1407,1403,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.041,071.041,07871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)106,81106,8180,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)171,61171,61137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)09,7609,7605,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)13,7313,7327,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,0243,0232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,5427,5410,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,9-4,4-5,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,05,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,624,823,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,948,449,957,9
%
1.6 Delovne migracije55,695,389,4100
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,747,648,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,430,929,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,51,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,210,110,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 78,574,672,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,155,955,459,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,566,268,271,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode82//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,814,015,414,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,42,02,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,32,21,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,828,527,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,413,713,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,63,23,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,14,24,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka4,95,75,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,65,75,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,117,516,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,21,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,14,56,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1041,11131,31126,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)106,8123,2121,686,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)171,6180,4183,2166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,814,015,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)13,712,719,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,049,144,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,518,721,020,9
sss/100.000
Moravske Toplice
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Sredi Prekmurja, na mestu, kjer se stikajo nižinska predela Ravensko in Dolinsko ter gričevnato Goričko, leži občina Moravske Toplice. Narodnostno in versko mešana občina je turistično zelo dejavna – Terme Moravske Toplice.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690