logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Novo mesto
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija.

Novo mesto, Krka
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3101,311
1.2 Prirast prebivalstva03,5503,5504,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,9016,9018,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,9460,9459,07
1.6 Delovne migracije152,81152,8174,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,4350,4350,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,3622,3628,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2301,2302,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,5607,5610,07
2.7 Sosedska povezanost 64,1564,1572,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,3262,3263,97
3.2 Presejanost v Programu Zora707080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode979788
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,6614,6612,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8301,8301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,0825,0824,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9701,9701,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2802,2802,26
4.10 Novi primeri raka06,0806,0804,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4406,4406,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,7015,7015,91
4.13 Pomoč na domu01,7201,7202,71
4.14 Klopni meningoencefalitis00,6200,6203,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost981,38981,38871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,8580,8580,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)170,65170,65137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,8013,8005,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)21,7621,7627,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,9250,9232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,0925,0910,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,54,51,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,44,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,918,719,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,962,159,757,9
%
1.6 Delovne migracije152,8105,489,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,450,749,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,424,427,023,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,41,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,69,010,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 64,263,966,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,362,663,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,069,570,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode97//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,715,315,714,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,40,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,22,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,05,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,126,625,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,612,212,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,01,92
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,42,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,16,05,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,46,77,06,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,715,916,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,71,81,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis0,61,68,810,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost981,4947,71026,0958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,881,590,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)170,6171,0177,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,814,915,714,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)21,819,918,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,946,245,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,120,519,420,9
sss/100.000
Novo mesto
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690