logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Osilnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.

Kolpa v občini Osilnica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,7 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 45,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5200,521
1.2 Prirast prebivalstva-05,35-05,3504,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)09,0909,0905,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,0724,0718,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti39,6639,6659,07
1.6 Delovne migracije26,6726,6774,53
2.1 Telesni fitnes otrok47,3447,3450,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,4924,4928,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah-999.998-999.99802,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji -999.998-999.99810,07
2.7 Sosedska povezanost 58,2958,2972,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,7254,7263,97
3.2 Presejanost v Programu Zora45,0945,0980,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode0088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,4018,4012,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,8700,8701,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,9803,9804,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,0623,0624,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,5809,5812,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7201,7201,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)00,9500,9502,26
4.10 Novi primeri raka01,7001,7004,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,2503,2506,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,4419,4415,91
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost981,61981,61871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)38,3238,3280,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)37,3637,36137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99810,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,3-4,21,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)9,15,64,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,121,619,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti39,751,359,757,9
%
1.6 Delovne migracije26,771,389,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,346,649,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,529,627,023,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah.1,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji .6,810,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 58,361,766,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,764,863,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora45,172,470,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode0//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,418,915,714,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,70,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,92,22,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,05,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,126,125,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,611,912,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,91,92
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)0,92,12,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka1,75,25,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,37,37,06,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,419,016,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu.2,91,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.27,58,810,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost981,6976,11026,0958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)38,387,490,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)37,4166,6177,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).15,215,714,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).19,518,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).46,345,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.17,219,420,9
sss/100.000
Osilnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,7 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 45,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690