logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Pesnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina se razprostira na obronkih slikovitih Slovenskih goric v dolini reke Pesnice. Ima kmetijski značaj, na kar kaže velik del kmečkega prebivalstva. Usmerja pa se tudi v turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti.
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Maribor.

Pernica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 46 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9500,951
1.2 Prirast prebivalstva-16,51-16,5104,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,0705,0705,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,3019,3018,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,9551,9559,07
1.6 Delovne migracije51,5051,5074,53
2.1 Telesni fitnes otrok47,7247,7250,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,4928,4928,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9600,9602,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,7511,7510,07
2.7 Sosedska povezanost 77,9977,9972,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,2454,2463,97
3.2 Presejanost v Programu Zora67,0167,0180,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878788
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,6515,6512,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,0801,0801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1403,1401,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,3924,3924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1912,1912,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9301,9301,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9902,9902,26
4.10 Novi primeri raka565,68565,68491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4506,4506,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5314,5315,91
4.13 Pomoč na domu01,8301,8302,71
4.14 Klopni meningoencefalitis08,6608,6603,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.295,821.295,82871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)114,36114,3680,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,29200,29137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,2619,2605,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)11,5311,5327,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,8045,8032,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora46,5046,5010,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-16,5-10,5-2,50,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,24,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,320,515,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,051,154,457,9
%
1.6 Delovne migracije51,558,796,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,749,949,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,530,026,123,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,00,90,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,812,78,98,7
%
2.7 Sosedska povezanost 78,074,965,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,253,456,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,065,768,471,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,615,315,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,61,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,32,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,95,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,424,823,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,211,812,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,92,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,92,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka565,7538,9521,2555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,46,15,66,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,515,716,315,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,82,01,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,712,95,710,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1295,81122,61031,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)114,4100,999,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,3178,6173,4166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,311,413,814,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)11,526,121,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,844,241,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora46,533,924,420,9
sss/100.000
Pesnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina se razprostira na obronkih slikovitih Slovenskih goric v dolini reke Pesnice. Ima kmetijski značaj, na kar kaže velik del kmečkega prebivalstva. Usmerja pa se tudi v turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti.
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Maribor.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 46 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690