logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Podlehnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Podlehnik leži v središču osrednjega dela Haloz, v severovzhodnem delu Slovenije. Po dolini teče cesta proti mednarodnemu mejnemu prehodu Gruškovje (s Hrvaško). Na obeh straneh doline se dvigajo vinorodni griči.

Gorca
Vir: Arhiv SURS, 2010
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8200,821
1.2 Prirast prebivalstva02,2102,2104,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3703,3705,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,8027,8018,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,2656,2659,07
1.6 Delovne migracije52,3152,3174,53
2.1 Telesni fitnes otrok47,0547,0550,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,0436,0428,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6801,6802,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,1906,1910,07
2.7 Sosedska povezanost 65,5865,5872,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit50,1650,1663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora67,8067,8080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,7320,7312,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5501,5501,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,1304,1301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,9603,9604,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5524,5524,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,3314,3312,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2701,2701,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2602,2602,26
4.10 Novi primeri raka04,8204,8204,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,6002,6006,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,5016,5015,91
4.13 Pomoč na domu01,3301,3302,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.294,891.294,89871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)115,50115,5080,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)189,86189,86137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,9236,9232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,2026,2010,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,2-2,5-2,50,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,44,44,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,818,215,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,357,654,457,9
%
1.6 Delovne migracije52,387,796,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,049,749,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,028,326,123,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,70,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,28,28,98,7
%
2.7 Sosedska povezanost 65,667,765,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit50,258,456,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,870,968,471,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,715,715,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,50,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,12,42,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,04,75,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,524,723,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,314,812,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,72,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,33,32,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka4,84,95,25,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,63,25,66,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,516,716,315,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,30,71,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.1,85,710,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1294,91113,01031,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)115,5117,399,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)189,9174,5173,4166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).15,013,814,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).20,721,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,940,441,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,227,224,420,9
sss/100.000
Podlehnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Podlehnik leži v središču osrednjega dela Haloz, v severovzhodnem delu Slovenije. Po dolini teče cesta proti mednarodnemu mejnemu prehodu Gruškovje (s Hrvaško). Na obeh straneh doline se dvigajo vinorodni griči.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690