logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Puconci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

V osrčju Prekmurja, kjer se stikata Ravensko in Goričko, se nahaja občina Puconci. V ravninskem delu je pretežno kmetijsko usmerjena, v višjih legah, na Goričkem, pa raste žlahtna trta in uspeva kakovostno sadje.

Moščanci
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Franc Lajnšček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7700,771
1.2 Prirast prebivalstva-03,83-03,8304,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,7829,7818,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,1948,1959,07
1.6 Delovne migracije44,2344,2374,53
2.1 Telesni fitnes otrok46,4646,4650,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,6730,6728,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3501,3502,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,8310,8310,07
2.7 Sosedska povezanost 80,5080,5072,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit53,8653,8663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora66,4766,4780,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode626288
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,6912,6912,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,0203,0201,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5802,5801,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,8706,8704,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,0429,0424,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,5414,5412,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9202,9201,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,6404,6402,26
4.10 Novi primeri raka06,0906,0904,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,4005,4006,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1916,1915,91
4.13 Pomoč na domu01,3301,3302,71
4.14 Klopni meningoencefalitis03,6303,6303,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.213,221.213,22871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)153,41153,4180,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)197,76197,76137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,7820,7805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,4958,4932,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,3720,3710,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,8-4,4-5,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,05,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,824,823,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,248,449,957,9
%
1.6 Delovne migracije44,295,389,4100
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,547,648,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,730,929,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,51,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,810,110,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 80,574,672,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit53,955,955,459,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,566,268,271,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode62//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,714,015,414,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,02,02,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,32,21,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,95,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,028,527,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,513,713,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,93,23,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,64,24,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,15,75,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,45,75,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,217,516,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,21,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,64,56,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1213,21131,31126,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)153,4123,2121,686,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)197,8180,4183,2166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,814,015,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).12,719,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,549,144,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,418,721,020,9
sss/100.000
Puconci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

V osrčju Prekmurja, kjer se stikata Ravensko in Goričko, se nahaja občina Puconci. V ravninskem delu je pretežno kmetijsko usmerjena, v višjih legah, na Goričkem, pa raste žlahtna trta in uspeva kakovostno sadje.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690