logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radeče
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Laško

Občina Radeče se nahaja v Posavskem hribovju in je zaznamovana tudi z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo. Splavarjenje in oglarjenje sta bili pomembni dejavnosti v preteklosti, danes pa imata predvsem turističen pomen.

Radeče
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9600,961
1.2 Prirast prebivalstva-00,70-00,7004,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5504,5505,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,8817,8818,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,8457,8459,07
1.6 Delovne migracije56,5456,5474,53
2.1 Telesni fitnes otrok48,3948,3950,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,0231,0228,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3602,3602,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,5209,5210,07
2.7 Sosedska povezanost 60,0960,0972,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,3564,3563,97
3.2 Presejanost v Programu Zora76,1476,1480,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode767688
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,0314,0312,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5800,5801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,7900,7901,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,0507,0504,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,8326,8324,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9112,9112,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1602,1601,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,2804,2802,26
4.10 Novi primeri raka608,99608,99491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,2404,2406,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8114,8115,91
4.13 Pomoč na domu03,7703,7702,71
4.14 Klopni meningoencefalitis02,6802,6803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost844,80844,80871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,0880,0880,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)192,25192,25137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)28,2128,2105,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,1320,1327,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)363632,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora54,0754,0710,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,7-6,31,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,25,14,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,920,818,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,858,357,857,9
%
1.6 Delovne migracije56,566,876,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,449,451,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,028,428,423,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,41,81,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,58,412,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost 60,163,777,864,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,361,959,059,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,178,467,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode76//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,016,315,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,90,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,82,32,31,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,15,66,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,825,126,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,212,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,32,52
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,33,93,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka609,0539,1527,0555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,23,57,26,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,814,916,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,82,72,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,75,72,610,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost844,81115,11101,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,195,8105,086,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)192,3194,1170,0166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)28,225,817,614,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,129,926,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,035,632,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora54,143,925,220,9
sss/100.000
Radeče
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Laško

Občina Radeče se nahaja v Posavskem hribovju in je zaznamovana tudi z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo. Splavarjenje in oglarjenje sta bili pomembni dejavnosti v preteklosti, danes pa imata predvsem turističen pomen.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690