logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radovljica
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Občina Radovljica obsega Radovljiško ravnino, imenovano tudi Dežela, Dobrave in Jelovico. V občini delujejo manjša podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo, trgovino in storitvami. Radovljica, Linhartovo mesto, ima zaščiteno mestno jedro.

Vidičeva hiša
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Lars Plougmann
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0901,091
1.2 Prirast prebivalstva-04,09-04,0904,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8505,8505,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,3113,3118,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,2660,2659,07
1.6 Delovne migracije86,9086,9074,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,1550,1550,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,9518,9528,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,0202,0202,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,0508,0510,07
2.7 Sosedska povezanost 66,9366,9372,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,8662,8663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora73,6273,6280,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999988
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,7311,7312,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5900,5901,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2702,2701,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,1921,1924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3912,3912,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3602,3601,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6202,6202,26
4.10 Novi primeri raka585,75585,75491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,2807,2806,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,0314,0315,91
4.13 Pomoč na domu01,9001,9002,71
4.14 Klopni meningoencefalitis13,0313,0303,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost895,76895,76871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,8468,8480,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,98159,98137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,6714,6705,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)29,1429,1427,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,0237,0232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,0216,0210,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,1-4,9-0,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,86,05,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,311,816,017,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,359,961,057,9
%
1.6 Delovne migracije86,980,584,0100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,251,250,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,020,320,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,02,11,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,110,18,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost 66,967,765,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,961,262,059,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,672,271,171,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,711,612,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,81,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,32,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,221,322,023,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,412,711,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,62,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,82,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka585,8569,9582,8555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,37,67,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,014,613,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,91,51,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,014,123,510,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost895,8874,6865,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,876,673,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,0159,3160,8166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,714,412,214,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)29,120,717,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,045,241,240,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,024,621,020,9
sss/100.000
Radovljica
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Občina Radovljica obsega Radovljiško ravnino, imenovano tudi Dežela, Dobrave in Jelovico. V občini delujejo manjša podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo, trgovino in storitvami. Radovljica, Linhartovo mesto, ima zaščiteno mestno jedro.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690