logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ravne na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd.

Ivarčko jezero
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 28. 6. 2010), avtor tone
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1501,151
1.2 Prirast prebivalstva-00,26-00,2604,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8703,8705,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,0716,0718,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,7055,7059,07
1.6 Delovne migracije112,16112,1674,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,0150,0150,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,3025,3028,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5101,5102,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,7108,7110,07
2.7 Sosedska povezanost 72,1072,1072,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,2365,2363,97
3.2 Presejanost v Programu Zora79,1079,1080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode444488
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,6820,6812,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7900,7901,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6501,6501,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,0905,0904,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,7323,7324,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2412,2412,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6302,6301,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6302,6302,26
4.10 Novi primeri raka05,0105,0104,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8606,8606,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,0418,0415,91
4.13 Pomoč na domu01,0801,0802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis27,6927,6903,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost785,59785,59871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)104,40104,4080,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,56147,56137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,9618,9605,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,1710,1727,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,5753,5732,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,8215,8210,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,3-2,7-3,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,95,04,64,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,117,317,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,754,955,357,9
%
1.6 Delovne migracije112,293,786,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,049,849,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,324,925,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,79,97,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 72,175,075,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,262,260,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,178,076,871,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode44//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,721,119,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,81,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,52,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,723,123,623,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,211,411,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,63,03,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,62,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,05,55,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,96,36,16,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,016,915,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,10,80,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis27,725,928,010,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost785,6979,31044,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)104,499,5100,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,6183,5174,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,022,815,914,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,221,019,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,656,149,740,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,822,027,420,9
sss/100.000
Ravne na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690