logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Razkrižje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Pomurska občina Razkrižje sodi po površini med manjše slovenske občine. Med občinskimi znamenitostmi domačini izpostavljajo t.i. Ivanov izvir, z zdravilno močjo vode. Zdravilno moč naj bi imelo tudi 22 energetskih točk vzdolž reke Ščavnice.

Razkrižje, župnijska cerkev
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 24. 6. 2010), avtor Marjan Smerke
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9200,921
1.2 Prirast prebivalstva-06,92-06,9204,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6103,6105,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,7922,7918,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,3351,3359,07
1.6 Delovne migracije38,5538,5574,53
2.1 Telesni fitnes otrok47,8347,8350,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,5832,5828,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1401,1402,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,1818,1810,07
2.7 Sosedska povezanost 75,8875,8872,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit44,2044,2063,97
3.2 Presejanost v Programu Zora60,0560,0580,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,3213,3212,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,4202,4201,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3501,3501,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,0403,0404,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,3925,3924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4312,4312,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,9704,9701,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,5004,5002,26
4.10 Novi primeri raka05,4405,4404,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,9504,9506,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3215,3215,91
4.13 Pomoč na domu01,2601,2602,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.230,621.230,62871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,1279,1280,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)111,61111,61137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,1630,1610,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,9-6,2-5,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,65,45,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,822,323,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,353,949,957,9
%
1.6 Delovne migracije38,584,289,4100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,848,748,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,630,329,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,61,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,29,910,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 75,974,972,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit44,257,455,459,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora60,071,168,271,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,317,615,414,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,42,72,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,82,21,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,04,35,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,424,227,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,411,813,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,03,03,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,54,04,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,45,45,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,95,25,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,314,616,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,30,81,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.8,06,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1230,61030,11126,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,1125,6121,686,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)111,6144,6183,2166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).11,715,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).8,819,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).26,244,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,233,921,020,9
sss/100.000
Razkrižje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Pomurska občina Razkrižje sodi po površini med manjše slovenske občine. Med občinskimi znamenitostmi domačini izpostavljajo t.i. Ivanov izvir, z zdravilno močjo vode. Zdravilno moč naj bi imelo tudi 22 energetskih točk vzdolž reke Ščavnice.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690