logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Renče - Vogrsko
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občino Renče – Vogrsko, ki sodi v goriško regijo, tvori šest naselij. V naselju Renče so industrija gradbenega materiala ter tovarni čistil in kisa. V občini ima pomembno vlogo tudi šport; temu namenu služi več športnih objektov.

Grad Vogrsko
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9800,981
1.2 Prirast prebivalstva06,2506,2504,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9005,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,3417,3418,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,2659,2659,07
1.6 Delovne migracije64,6464,6474,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,9449,9450,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,6725,6728,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5701,5702,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,3012,3010,07
2.7 Sosedska povezanost 65,2865,2872,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,4362,4363,97
3.2 Presejanost v Programu Zora79,2079,2080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949488
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,6813,6812,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,4002,4001,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5501,5501,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,0805,0804,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9024,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8911,8912,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9601,9601,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7803,7802,26
4.10 Novi primeri raka05,3805,3804,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,3208,3206,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3715,3715,91
4.13 Pomoč na domu03,4203,4202,71
4.14 Klopni meningoencefalitis02,5802,5803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost805,54805,54871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,16103,1680,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)134,97134,97137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)16,1416,1405,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)32,8132,8127,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)14,1414,1432,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,2413,2410,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,3-0,7-1,00,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,95,95,94,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,316,718,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,357,858,757,9
%
1.6 Delovne migracije64,6105,495,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,949,850,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,721,422,323,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,62,22,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,38,89,48,7
%
2.7 Sosedska povezanost 65,366,061,264,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,462,063,559,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,279,679,771,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,712,513,214,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,42,42,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,51,71,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,44,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,923,023,123,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,211,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,81,72
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,82,62,62,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,45,55,35,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,37,37,46,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,415,115,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,43,02,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,63,97,110,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost805,5902,0935,6958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,270,179,586,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,0175,4166,8166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)16,117,913,614,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)32,824,423,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)14,136,638,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,216,816,620,9
sss/100.000
Renče - Vogrsko
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občino Renče – Vogrsko, ki sodi v goriško regijo, tvori šest naselij. V naselju Renče so industrija gradbenega materiala ter tovarni čistil in kisa. V občini ima pomembno vlogo tudi šport; temu namenu služi več športnih objektov.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690