logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ribnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Ribnica leži v jugovzhodni Sloveniji in je občina s kraškim značajem površja, ki je pretežno pokrit z gozdovi. Razpoznavni znak občine je 'Ribnčan Urban' s svojo pojočo govorico in tradicionalno krošnjo na rami.

Ribnica
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Matej Vranič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1101,111
1.2 Prirast prebivalstva3304,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3505,3505,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,3214,3218,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,6862,6859,07
1.6 Delovne migracije83,6783,6774,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,2849,2850,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,6929,6928,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5701,5702,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,7308,7310,07
2.7 Sosedska povezanost 77,9977,9972,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,8864,8863,97
3.2 Presejanost v Programu Zora71,8771,8780,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode939388
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,2119,2112,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3300,3301,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2102,2101,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6504,6504,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6922,6924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,0201,0201,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8601,8602,26
4.10 Novi primeri raka05,7905,7904,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,4108,4106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,4814,4815,91
4.13 Pomoč na domu01,3301,3302,71
4.14 Klopni meningoencefalitis31,8231,8203,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.207,391.207,39871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,74102,7480,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)219,82219,82137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,8513,8505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,9116,9127,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)80,7680,7632,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,1419,1410,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,00,91,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,74,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,316,319,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,762,159,757,9
%
1.6 Delovne migracije83,771,489,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,349,949,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,727,827,023,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,78,810,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 78,075,466,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,963,963,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,970,870,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode93//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,218,415,714,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,60,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,02,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,722,525,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,211,712,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,11,92
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,22,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,85,25,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,48,47,06,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,514,816,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,11,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis31,847,78,810,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1207,41201,01026,0958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,7115,890,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)219,8213,7177,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,911,515,714,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,915,118,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)80,865,645,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,122,319,420,9
sss/100.000
Ribnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Ribnica leži v jugovzhodni Sloveniji in je občina s kraškim značajem površja, ki je pretežno pokrit z gozdovi. Razpoznavni znak občine je 'Ribnčan Urban' s svojo pojočo govorico in tradicionalno krošnjo na rami.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690