logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ribnica na Pohorju
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Sedež Občine Ribnica na Pohorju je v gorski vasici Ribnici, na nadmorski višini 715 m. Osnovna gospodarska panoga občine je kmetijstvo, in sicer gozdarstvo in živinoreja. V občini so nahajališča pohorskega tonalita.

Ribniško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Lacen
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 12,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 53 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,6 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7300,731
1.2 Prirast prebivalstva04,2204,2204,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1505,1505,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,4220,4218,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,2253,2259,07
1.6 Delovne migracije27,5827,5874,53
2.1 Telesni fitnes otrok48,0748,0750,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,1732,1728,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,7402,7402,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,6716,6710,07
2.7 Sosedska povezanost 76,6376,6372,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,6052,6063,97
3.2 Presejanost v Programu Zora74,6074,6080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode0088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,1019,1012,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8800,8801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,6606,6604,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,3025,3024,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6311,6312,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,8703,8701,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1302,1302,26
4.10 Novi primeri raka08,3408,3404,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)12,0412,0406,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5715,5715,91
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis37,6737,6703,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.143,841.143,84871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)199,46199,4680,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)240,50240,50137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)94,3794,3732,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora52,9252,9210,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,2-7,6-3,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,24,54,64,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,419,017,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,252,755,357,9
%
1.6 Delovne migracije27,667,986,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,149,849,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,227,425,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,71,91,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,77,87,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 76,682,675,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,653,960,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,677,176,871,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode0//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,119,419,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,81,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,12,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,74,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,324,723,623,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,610,911,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,93,53,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,92,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka8,35,55,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)12,06,36,16,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,616,015,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu.0,50,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis37,729,928,010,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1143,81120,61044,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)199,5112,6100,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)240,5171,5174,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).9,415,914,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).22,219,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)94,460,549,740,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora52,936,527,420,9
sss/100.000
Ribnica na Pohorju
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Sedež Občine Ribnica na Pohorju je v gorski vasici Ribnici, na nadmorski višini 715 m. Osnovna gospodarska panoga občine je kmetijstvo, in sicer gozdarstvo in živinoreja. V občini so nahajališča pohorskega tonalita.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 12,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 53 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,6 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690