logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogašovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in mejijo na sosednjo Avstrijo. Ekološko vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo ter kmetijstvo so glavne dejavnosti prebivalcev občine.

Ledavsko jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 45,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 56,8 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5100,511
1.2 Prirast prebivalstva-07,07-07,0704,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5604,5605,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,7734,7718,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti35,6835,6859,07
1.6 Delovne migracije45,7645,7674,53
2.1 Telesni fitnes otrok47,8847,8850,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,2934,2928,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4901,4902,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,9407,9410,07
2.7 Sosedska povezanost 85,6285,6272,55
2.8 Umivanje zob.........
3.1 Odzivnost v Program Svit45,2145,2163,97
3.2 Presejanost v Programu Zora56,8356,8380,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode202088
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost09,2009,2012,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,3303,3301,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,0904,0901,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2906,2904,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,8531,8524,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,0116,0112,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,4903,4901,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,5905,5902,26
4.10 Novi primeri raka05,5105,5104,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,7406,7406,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,7019,7015,91
4.13 Pomoč na domu01,9701,9702,71
4.14 Klopni meningoencefalitis07,4207,4203,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.407,381.407,38871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)137,73137,7380,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)243,43243,43137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)24,4224,4205,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)313127,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,1637,1632,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,2527,2510,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,1-4,4-5,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,05,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,824,823,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti35,748,449,957,9
%
1.6 Delovne migracije45,895,389,4100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,947,648,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,330,929,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,51,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,910,110,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 85,674,672,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit45,255,955,459,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora56,866,268,271,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode20//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost9,214,015,414,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,32,02,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,12,32,21,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,35,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,928,527,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,013,713,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,53,23,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,64,24,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,55,75,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,75,75,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,717,516,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,01,21,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,44,56,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1407,41131,31126,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)137,7123,2121,686,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)243,4180,4183,2166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)24,414,015,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)31,012,719,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,249,144,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,318,721,020,9
sss/100.000
Rogašovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in mejijo na sosednjo Avstrijo. Ekološko vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo ter kmetijstvo so glavne dejavnosti prebivalcev občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 45,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 56,8 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690