logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogatec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Istoimensko naselje Rogatec se s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča med najstarejše trge na Slovenskem.

Dvorec Strmol
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), CC Lacen
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0301,031
1.2 Prirast prebivalstva-01,61-01,6104,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6803,6805,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,9723,9718,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,7259,7259,07
1.6 Delovne migracije69,1969,1974,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,0349,0350,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,4432,4428,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8200,8202,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,7114,7110,07
2.7 Sosedska povezanost 56,8556,8572,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit48,1648,1663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora75,3575,3580,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858588
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,9816,9812,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3500,3501,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1303,1301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,5426,5424,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,3510,3512,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3701,3701,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8602,8602,26
4.10 Novi primeri raka05,4105,4104,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,8901,8906,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj23,0723,0715,91
4.13 Pomoč na domu02,8902,8902,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost944,42944,42871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,3377,3380,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,35142,35137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)07,2407,2405,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,3430,3427,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,7133,7132,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,8823,8810,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,6-0,31,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,74,54,54,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,021,418,617,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,760,158,357,9
%
1.6 Delovne migracije69,281,297,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,049,249,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,426,625,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,81,61,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,76,18,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 56,859,464,564,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit48,253,158,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,372,674,671,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,015,515,914,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,16,05,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,525,724,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,411,712,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,92,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,43,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,44,75,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,93,13,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj23,118,016,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,12,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.4,510,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost944,41104,01038,5958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,388,492,886,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,4163,2170,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)7,216,817,014,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,320,123,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,735,335,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,937,327,320,9
sss/100.000
Rogatec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Istoimensko naselje Rogatec se s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča med najstarejše trge na Slovenskem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690