logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sevnica
Statistična regija Posavska
Upravna enota Sevnica

Občina Sevnica leži ob rekah Savi in Mirni. Med kulturnimi znamenitostmi je pomembnejši Sevniški grad, med naravne znamenitosti pa sodi avtohtono rastišče pontske azaleje in avtohtono rastišče encijana.

Sevniški grad in lutrovska klet
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Marijan Latin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0201,021
1.2 Prirast prebivalstva01,6001,6004,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4505,4505,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,2119,2118,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,7159,7159,07
1.6 Delovne migracije72,2772,2774,53
2.1 Telesni fitnes otrok52,3452,3450,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,4027,4028,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8101,8102,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,1514,1510,07
2.7 Sosedska povezanost 70,0870,0872,55
3.1 Odzivnost v Program Svit64,1564,1563,97
3.2 Presejanost v Programu Zora71,1671,1680,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode686888
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,6215,6212,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8300,8301,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,7206,7204,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8325,8324,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9401,9401,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8802,8802,26
4.10 Novi primeri raka04,8804,8804,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,3104,3106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1515,1515,91
4.13 Pomoč na domu02,9302,9302,71
4.14 Klopni meningoencefalitis04,7704,7703,87
5.1 Splošna umrljivost1.292,421.292,42871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)132,26132,2680,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)183,06183,06137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,3515,3505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)23,1323,1327,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,5530,5532,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,1324,1310,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,61,61,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,55,14,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,219,218,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,759,757,857,9
%
1.6 Delovne migracije72,372,376,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,352,351,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,427,428,423,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,81,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,114,212,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost 70,167,177,864,9
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,264,259,059,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,271,267,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode68//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,615,615,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,80,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,52,31,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,76,76,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,825,826,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,712,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,92,52
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,93,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka4,94,95,35,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,34,37,26,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,115,216,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,92,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,84,82,610,5
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1292,41292,41101,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)132,3132,3105,086,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)183,1183,1170,0166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,415,317,614,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)23,123,126,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,530,632,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,124,125,220,9
sss/100.000
Sevnica
Statistična regija Posavska
Upravna enota Sevnica

Občina Sevnica leži ob rekah Savi in Mirni. Med kulturnimi znamenitostmi je pomembnejši Sevniški grad, med naravne znamenitosti pa sodi avtohtono rastišče pontske azaleje in avtohtono rastišče encijana.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690