logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cankova
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Na južnem delu rahlo valovito, proti severu pa gričevnato pokrajino občine Cankova na zahodu omejuje 22 kilometrov dolga meja z Avstrijo. V zahodnem delu občine se razprostira precej veliko umetno Ledavsko jezero.

Cankova
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 49,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7100,711
1.2 Prirast prebivalstva-12,02-12,0204,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9704,9705,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,9229,9218,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti41,5841,5859,07
1.6 Delovne migracije51,7551,7574,53
2.1 Telesni fitnes otrok44,3244,3250,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,6940,6928,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8401,8402,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,6207,6210,07
2.7 Sosedska povezanost 79,9379,9372,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit49,1849,1863,97
3.2 Presejanost v Programu Zora63,3463,3480,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode333388
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost10,1210,1212,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,0103,0101,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9902,9901,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,7907,7904,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,8631,8624,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi18,4918,4912,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5802,5801,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,6504,6502,26
4.10 Novi primeri raka06,1106,1104,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1805,1806,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,7420,7415,91
4.13 Pomoč na domu02,9802,9802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.168,091.168,09871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,35102,3580,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)248,34248,34137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)49,7949,7927,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)63,3363,3332,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,9421,9410,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-12,0-4,4-5,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,05,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,924,823,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti41,648,449,957,9
%
1.6 Delovne migracije51,895,389,4100
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,347,648,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,730,929,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,51,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,610,110,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 79,974,672,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit49,255,955,459,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,366,268,271,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode33//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost10,114,015,414,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,02,02,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,02,32,21,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,85,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,928,527,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi18,513,713,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,63,23,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,74,24,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,15,75,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,25,75,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,717,516,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,01,21,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.4,56,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1168,11131,31126,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,3123,2121,686,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)248,3180,4183,2166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).14,015,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)49,812,719,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)63,349,144,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,918,721,020,9
sss/100.000
Cankova
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Na južnem delu rahlo valovito, proti severu pa gričevnato pokrajino občine Cankova na zahodu omejuje 22 kilometrov dolga meja z Avstrijo. V zahodnem delu občine se razprostira precej veliko umetno Ledavsko jezero.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 49,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690