logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.

Slovenj Gradec
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0901,091
1.2 Prirast prebivalstva-03,82-03,8204,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8403,8405,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,8116,8118,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,1758,1759,07
1.6 Delovne migracije112,14112,1474,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,2350,2350,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,5323,5328,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5301,5302,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,7105,7110,07
2.7 Sosedska povezanost 72,7072,7072,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,4862,4863,97
3.2 Presejanost v Programu Zora76,1876,1880,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode686888
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,5216,5212,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9002,9001,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8804,8804,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,4624,4624,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6511,6512,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,4103,4101,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,0603,0602,26
4.10 Novi primeri raka535,50535,50491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4906,4906,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6214,6215,91
4.13 Pomoč na domu00,6000,6002,71
4.14 Klopni meningoencefalitis27,0727,0703,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost977,29977,29871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,3594,3580,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,70166,70137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)08,1608,1605,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)12,9712,9727,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,0245,0232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora242410,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,8-3,7-3,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,83,74,64,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,817,317,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,258,155,357,9
%
1.6 Delovne migracije112,194,786,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,250,149,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,525,225,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,51,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,76,07,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 72,775,775,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,562,760,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,275,976,871,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode68//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,517,219,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,91,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,92,62,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,95,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,524,723,623,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,611,611,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,43,33,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,12,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka535,5538,0543,1555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,56,66,16,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,614,715,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,60,60,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis27,131,928,010,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost977,3994,21044,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,393,6100,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,7169,9174,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)8,29,515,914,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)13,010,219,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,046,249,740,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,024,727,420,9
sss/100.000
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690