logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Solčava
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Solčava je najredkeje naseljena slovenska občina. Občina v Zgornje Savinjski dolini je prometno in naravnogeografsko zelo omejena in zaprta. Ponaša pa se s krajinskima parkoma Logarska dolina in Robanov kot.

Logarska dolina
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5600,561
1.2 Prirast prebivalstva19,9219,9204,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9804,9805,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,4618,4618,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,8254,8259,07
1.6 Delovne migracije78,9578,9574,53
2.1 Telesni fitnes otrok52,1952,1950,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,7126,7128,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5100,5102,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji -999.998-999.99810,07
2.7 Sosedska povezanost 73,1173,1172,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,5463,5463,97
3.2 Presejanost v Programu Zora74,0774,0780,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode393988
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost09,2509,2512,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9100,9101,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,5403,5404,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,1224,1224,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7410,7412,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1401,1401,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,1605,1602,26
4.10 Novi primeri raka203,44203,44491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1205,1206,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5614,5615,91
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost921,18921,18871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)128,44128,4480,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)-999.998-999.998137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99810,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva19,9-2,11,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,34,54,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,521,518,617,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,859,858,357,9
%
1.6 Delovne migracije78,986,197,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,250,049,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,726,125,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,51,31,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji .17,08,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 73,175,264,564,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,561,058,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,174,474,671,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode39//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost9,314,315,914,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,50,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,92,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,54,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,124,324,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,711,812,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,12,22,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,23,13,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka203,4392,5502,0555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,13,53,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,617,416,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu.0,92,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.28,110,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost921,21110,41038,5958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)128,4109,292,886,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let).155,3170,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).8,717,014,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).22,023,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).32,235,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.24,327,320,9
sss/100.000
Solčava
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Solčava je najredkeje naseljena slovenska občina. Občina v Zgornje Savinjski dolini je prometno in naravnogeografsko zelo omejena in zaprta. Ponaša pa se s krajinskima parkoma Logarska dolina in Robanov kot.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690