logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.

Straža
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1201,121
1.2 Prirast prebivalstva03,6703,6704,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9403,9405,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,1719,1718,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,5361,5359,07
1.6 Delovne migracije46,0646,0674,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,0350,0350,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,3229,3228,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9100,9102,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,1408,1410,07
2.7 Sosedska povezanost 65,2865,2872,55
2.8 Umivanje zob.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,5963,5963,97
3.2 Presejanost v Programu Zora68,3868,3880,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode959588
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,6915,6912,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,0902,0901,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8605,8604,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,3329,3324,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,3213,3212,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9401,9401,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4602,4602,26
4.10 Novi primeri raka05,3505,3504,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,5908,5906,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,5017,5015,91
4.13 Pomoč na domu02,2902,2902,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost660,07660,07871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,6082,6080,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)129,86129,86137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,4311,4305,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,9239,9232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,8810,8810,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,74,51,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,94,44,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,218,719,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,562,159,757,9
%
1.6 Delovne migracije46,1105,489,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,050,749,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,324,427,023,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,91,41,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,19,010,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 65,363,966,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,662,663,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,469,570,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode95//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,715,315,714,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,40,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,12,22,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,05,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,326,625,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,312,212,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,01,92
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,42,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,36,05,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,66,77,06,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,515,916,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,31,81,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.1,68,810,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost660,1947,71026,0958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,681,590,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)129,9171,0177,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,414,915,714,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).19,918,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,946,245,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,920,519,420,9
sss/100.000
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690