logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveta Ana
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu osrednjih Slovenskih goric. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive, kar je ugodno za kmetijstvo.

Sveta Ana
Vir: Občina Sveta Ana (http://www.sv-ana.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Sveta Ana
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8400,841
1.2 Prirast prebivalstva-03,02-03,0204,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1904,1905,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,0432,0418,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,2948,2959,07
1.6 Delovne migracije22,7522,7574,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,1750,1750,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,2236,2228,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8900,8902,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,9218,9210,07
2.7 Sosedska povezanost 85,0785,0772,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit48,2048,2063,97
3.2 Presejanost v Programu Zora73,8873,8880,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode676788
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,2113,2112,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3502,3501,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,0704,0704,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,0422,0424,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3912,3912,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7202,7201,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4103,4102,26
4.10 Novi primeri raka04,8204,8204,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,7502,7506,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,4212,4215,91
4.13 Pomoč na domu01,3201,3202,71
4.14 Klopni meningoencefalitis14,5614,5603,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.094,901.094,90871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,0670,0680,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)187,26187,26137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,7510,7505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,8316,8327,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,5557,5532,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora56,0856,0810,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,02,2-2,50,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,24,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,022,915,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,353,854,457,9
%
1.6 Delovne migracije22,877,796,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,249,649,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,229,326,123,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,90,90,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,912,88,98,7
%
2.7 Sosedska povezanost 85,180,765,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit48,252,756,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,973,168,471,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode67//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,214,515,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,91,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,31,92,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,14,65,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,022,523,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,412,412,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,71,62,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,42,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka4,84,85,25,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,86,05,66,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,413,616,315,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,01,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis14,65,05,710,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1094,91273,81031,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,1118,599,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)187,3199,9173,4166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,814,413,814,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,828,721,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,538,541,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora56,147,524,420,9
sss/100.000
Sveta Ana
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu osrednjih Slovenskih goric. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive, kar je ugodno za kmetijstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690