logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveti Andraž v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost.

Hrgova domačija
Vir: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (http://www.sv-andraz.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Sv. Andraž v Slov. goricah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 90 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9500,951
1.2 Prirast prebivalstva-03,41-03,4104,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2604,2605,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,4530,4518,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,4150,4159,07
1.6 Delovne migracije18,9718,9774,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,2249,2250,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,0333,0328,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4000,4002,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,2914,2910,07
2.7 Sosedska povezanost 77,5577,5572,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit44,4444,4463,97
3.2 Presejanost v Programu Zora65,7365,7380,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,9711,9712,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9802,9801,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3306,3304,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6224,6224,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,7813,7812,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2701,2701,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4403,4402,26
4.10 Novi primeri raka05,2705,2704,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,0403,0406,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,5017,5015,91
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.277,021.277,02871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)47,6047,6080,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,97142,97137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)41,5141,5127,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora90,4190,4110,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,4-2,5-2,50,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,44,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,518,215,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,457,654,457,9
%
1.6 Delovne migracije19,087,796,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,249,749,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,028,326,123,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,40,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,38,28,98,7
%
2.7 Sosedska povezanost 77,667,765,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit44,458,456,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,770,968,471,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,015,715,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,02,42,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,34,75,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,624,723,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,814,812,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,72,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,43,32,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,34,95,25,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,03,25,66,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,516,716,315,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu.0,71,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.1,85,710,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1277,01113,01031,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)47,6117,399,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,0174,5173,4166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).15,013,814,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)41,520,721,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).40,441,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora90,427,224,420,9
sss/100.000
Sveti Andraž v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 90 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690