logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentrupert
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu, zaledje je redkeje poseljeno. Med kulturno dediščino izstopa grad Škrljevo na vzpetini zahodno od naselja Škrljevo.

Šentrupert
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0301,031
1.2 Prirast prebivalstva07,8607,8604,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,5903,5905,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,4426,4418,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti46,5046,5059,07
1.6 Delovne migracije79,3579,3574,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,0149,0150,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,7724,7728,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5401,5402,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,3121,3110,07
2.7 Sosedska povezanost 84,3184,3172,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,4167,4163,97
3.2 Presejanost v Programu Zora77,1277,1280,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode676788
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,3518,3512,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3500,3501,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,3103,3101,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3405,3404,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,5825,5824,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7211,7212,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9800,9801,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1002,26
4.10 Novi primeri raka7704,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,4207,4206,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,8813,8815,91
4.13 Pomoč na domu02,3602,3602,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.259,091.259,09871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)187,24187,2480,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)237,07237,07137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,4519,4505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,7844,7832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora54,1854,1810,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,99,11,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,64,54,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,420,019,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti46,562,159,757,9
%
1.6 Delovne migracije79,373,689,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,049,449,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,828,827,023,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,312,910,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 84,375,066,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,463,263,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,173,170,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode67//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,414,515,714,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,32,52,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,55,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,625,425,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,712,412,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,71,92
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,22,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka7,05,95,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,47,37,06,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,914,316,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,42,01,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.08,810,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1259,11058,11026,0958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)187,297,690,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)237,1182,4177,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,518,815,714,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).15,118,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,831,345,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora54,227,219,420,9
sss/100.000
Šentrupert
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu, zaledje je redkeje poseljeno. Med kulturno dediščino izstopa grad Škrljevo na vzpetini zahodno od naselja Škrljevo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690