logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Škofja Loka
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Škofjeloška občina je naravnogeografsko del Škofjeloškega hribovja z rekami Poljanščico, Selščico in Soro. Srednjeveško mesto Škofja Loka, katerega znamenitost je tudi grad, je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine.

Škofjeloški grad
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor B. Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva00,6100,6104,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8404,8405,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4315,4318,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti626259,07
1.6 Delovne migracije94,1494,1474,53
2.1 Telesni fitnes otrok52,8252,8250,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,8818,8828,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,0102,0102,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,6906,6910,07
2.7 Sosedska povezanost 62,4362,4372,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,3369,3363,97
3.2 Presejanost v Programu Zora77,2477,2480,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858588
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,1313,1312,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3801,3801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1102,1101,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3504,3504,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,2321,2324,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4510,4512,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3001,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,0902,0902,26
4.10 Novi primeri raka560,34560,34491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8106,8106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,5012,5015,91
4.13 Pomoč na domu01,0401,0402,71
4.14 Klopni meningoencefalitis41,0341,0303,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost887,28887,28871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,6669,6680,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,72162,72137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,2515,2505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,3019,3027,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,6536,6532,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,4422,4410,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,61,6-0,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,95,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,416,116,017,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,063,961,057,9
%
1.6 Delovne migracije94,185,484,0100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,852,550,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,918,320,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,02,01,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,77,68,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost 62,459,365,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,370,062,059,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,278,771,171,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,112,412,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,41,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,24,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,221,122,023,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,410,511,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,22,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,11,82,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka560,3572,5582,8555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,86,87,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,512,013,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,11,51,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis41,042,823,510,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost887,3832,4865,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,768,473,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,7166,2160,8166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,314,512,214,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,318,217,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,736,641,240,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,427,721,020,9
sss/100.000
Škofja Loka
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Škofjeloška občina je naravnogeografsko del Škofjeloškega hribovja z rekami Poljanščico, Selščico in Soro. Srednjeveško mesto Škofja Loka, katerega znamenitost je tudi grad, je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690